Khách sạn gần đó   Buddy Lodge

Hotel De Moc
Buddy Boutique Inn