Khách sạn gần đó   Buddy Boutique Inn

Buddy Lodge
Hotel De Moc